Квалиметрия жəне сапаны бақылау мен басқарудың статистикалық əдістері

Рейтинг издания

Квалиметрия жəне сапаны бақылау мен басқарудың статистикалық əдістері

Подзаголовок: Оқу құралы
Издательство: Нур-Принт
Авторы: Қаржаубаев К.Е.
Год издания: 2015
ISBN: 9965-894-90-6
Тип издания: учебное пособие
Гриф:

Библиографическая запись

Қаржаубаев, К. Е. Квалиметрия жəне сапаны бақылау мен басқарудың статистикалық əдістері : оқу құралы / К. Е. Қаржаубаев. — Алматы : Нур-Принт, 2015. — 300 c. — ISBN 9965-894-90-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67061 (дата обращения: 21.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Об издании

Оқу құралы сапаны мөлшерлік бағалауды жəне бақылаудың жəне басқарудың жаңа əдістерін зерделеу үшін арналған. Құралдың жеті тарауында квалиметрия жəне сапаны басқарудың негізгі жағдайлары берілген. Құралда өнімнің сапасының көрсеткіштерін бағалау жəне анықтау теориясының негізгі қағидалары, бағалауды жүргізу жəне сапаны басқару əдістері мазмұндалған. Оқу құралы ЖОО – 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау жəне метрология» мамандығының студенттеріне, магистранттарына; 060 000 «Стандарттау, метрология жəне сертификаттау (салалар бойынша)», 0602000 «Сапаны бақылау (салалар бойынша пайдалану)» колледж оқушыларына, сонымен қатар жас мұғалімдерге жəне сапаны, қызметті бағалау жəне басқару өрісіндегі мамандарға арналған.

Рекомендуем