Медицинадағы деректерді өндіру

Рейтинг издания

Медицинадағы деректерді өндіру

Подзаголовок: ТжКБ үшін оқу құралы
Издательство: EDP Hub (Идипи Хаб), Профобразование
Авторы: Поляков М.В.
Год издания: 2024
ISBN: 978-5-4488-1767-0, 978-5-4497-2104-4
Тип издания: учебное пособие
Гриф:

Библиографическая запись

Поляков, М. В. Медицинадағы деректерді өндіру : ТжКБ үшін оқу құралы / М. В. Поляков. — Алматы, Саратов : EDP Hub (Идипи Хаб), Профобразование, 2024. — 85 c. — ISBN 978-5-4488-1767-0, 978-5-4497-2104-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/136652 (дата обращения: 21.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Об издании

Оқу құралы «Ресей Федерациясының цифрлық экономикасы» Ұлттық бағдарламасында жүргізілген бірқатар өтпелі технологияларды қолдану мәселелерін қамтиды, мысалы: «Үлкен деректерді сақтау және талдау технологиялары», «Жасанды интеллект», «Машиналық оқыту технологиялары және когнитивті технологиялар». Басылым медициналық зерттеулердің нәтижелерін өңдеу үшін машиналық оқыту алгоритмдері мен деректерді интеллектуалды талдау әдістерін қолдануға арналған. Негізгі құрал ретінде Python бағдарламалаудың жоғары деңгейлі тілі қарастырылады, ол бүгінгі күні деректерді өңдеу мен талдаудың ең қуатты құралы болып табылады. Оқу құралы «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» және «Денсаулық сақтау» білім беру саласының мамандықтары бойынша оқитын және пәндерді оқитын ТжКБ студенттеріне арналған «Интеллектуалды ақпараттық жүйелер мен технологиялар», «Жасанды интеллект жүйелері», «Жасанды интеллект және нейрондық жүйелер», «Зияткерлік деректерді өңдеу», «Деректерді талдау».

Рекомендуем