Маркетинг

Рейтинг издания

Маркетинг

Подзаголовок: ТжКБ үшін оқулық
Издательство: EDP Hub (Идипи Хаб), Профобразование
Авторы: Сухов В.Д., Киселев А.А., Сазонов А.И.
Год издания: 2024
ISBN: 978-5-4488-1771-7, 978-5-4497-1589-0
Тип издания: учебник
Гриф:

Библиографическая запись

Сухов, В. Д. Маркетинг : ТжКБ үшін оқулық / В. Д. Сухов, А. А. Киселев, А. И. Сазонов. — Алматы, Саратов : EDP Hub (Идипи Хаб), Профобразование, 2024. — 351 c. — ISBN 978-5-4488-1771-7, 978-5-4497-1589-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/136647 (дата обращения: 21.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Об издании

Оқулықта маркетингтің теориялық және практикалық мәселелері, оның заманауи түсінігі, қолдану ерекшеліктері, тауар, баға және тарату саясатының әдістері, сондай-ақ тауарлар мен қызметтерді нарыққа алдыға қарай жылжыту құралдары егжей-тегжейлі сипатталған. Маркетингтің заманауи тұжырымдамалары нарықта кәсіпорындардың өмір сүруінің негізі ретінде қарастырылады, маркетингтік басқару әдістері жарықтандырылады, нарық түрлері бойынша маркетингтің ерекшеліктері, сондай-ақ маркетингтік басқарудың міндеттеріне сәйкес маркетингтік ақпаратты жинау және талдау әдістері жүйесі көрсетілген. Бизнес-модельдерді әзірлеудің, тұтынушылық құндылығын анықтаудың, бенчмаркингтің, функционалдық карталарды құрудың және маркетинг құралдары негізінде бизнестің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың басқа да құралдарының заманауи технологияларына ерекше назар аударылады. Теориялық бөлім бақылау сұрақтарымен және тесттермен толықтырылған, бұл студенттерге алған білімдері мен дағдыларын өз бетінше тексеруге және бекітуге мүмкіндік береді. Оқулықты дайындау кезінде авторлар маркетинг саласында жинақталған отандық және шетелдік тәжірибені пайдаланды. Оқулық «Маркетинг» пәнін оқитын «Бизнес, басқару және құқық» білім беру саласының ТжКБ студенттеріне арналған.. Кәсіпорындардағы техникалық оқыту жүйесінде, басқару мамандарына, кәсіпкерлерге, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен ұйымдардың әртүрлі қызметтерінің басшыларына пайдалы болуы мүмкін.

Рекомендуем